Uppdatering Bredsands skola

Report this content

Räddningstjänsten har lokaliserat branden till en lysrörsarmatur. Branden är släckt. Det är fortfarande lite rökigt i delar av byggnaden. 

Räddningstjänsten arbetar med akut restvärde med syfte att skapa rökfri miljö. Styrkan från Sundsvall är kvar på platsen omkring 40 minuter till. Övriga styrkor lämnar platsen.