Utsläpp farligt ämne-Väteperoxid mindre omfattning Ånge

En tankvagn med väteperoxid stående på Ånge station började på lördagsförmiddagen att läcka ut i mindre omfattning 

Det var klockan 10.21 som larmet kom in till Sos Alarm om att en tankvagn innehållande väteperoxid UN 2014 börjat läcka ut i droppform, det är en mindre mängd som kommit ut på marken. Läget bedöms vara lugnt på utsläppsplatsen. Styrkor från Ånge och Fränsta på plats / Inre Befäl Thomas Åslin

Info om Väteperoxid:

Riskfaktorer – Oxiderande ämnen, ev. frätande.

Ämnet är oxiderande, d.v.s. det kan avge syre eller något annat brandunderstödjande ämne. Om det blir involverat i en brand kommer brandens intensitet att öka. Vissa oxiderande ämnen kan ge explosionsartade brandförlopp eller våldsamma reaktioner tillsammans med något bränsle, eller själva sönderfalla våldsamt om de hettas upp.

Om ämnet kommer i kontakt med brännbara material (trä, papper, olja, kläder, etc.) kan detta antändas spontant. Använd inte organiska sorptionsmedel!

Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador.

Om oss

Medelpads Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Vår vision är ett tryggare samhälle.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media