Bokslutskommuniké januari - december 2002

Bokslutskommuniké januari - december 2002 Radians Innova utvecklar, tillverkar och marknadsför optroniska system och komponenter för testning och mätning inom fiberoptisk telekommunikation. Radians Innova kombinerar spjutspetsteknologi inom laser, optik, elektronik och finmekanik. · Faktureringen uppgick till 4,3 (6,6) MSEK. · Årets fakturering avser främst leveranser av Radians PICOTM. · Rörelseresultatet uppgick till -40,4 (-64,7) MSEK och resultatet efter finansiellt netto till -40,3 (-64,6) MSEK. · Årets utvecklingskostnader för nya varianter av Radians PICOTM uppgick till 7,1 MSEK, vilka balanserats. Årets avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader uppgår till 7,6 MSEK · Telekommunikationsmarknaden är fortfarande svag och en reduktion av antal anställda har genomförts för att anpassa företagets kostnader till en lägre försäljningsvolym. · Leveranser i större volymer beräknas komma igång under 2004. · Nyemission av högst 4,2 miljoner aktier pågår. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00690/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00690/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Radians Innova utvecklar, tillverkar och marknadsför optroniska system och komponenter för testning och mätning inom fiberoptisk telekommunikation. Radians Innova kombinerar spjutspetsteknologi inom laser, optik, elektronik och finmekanik.

Dokument & länkar