Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari - juni 2003 · Faktureringen under första halvåret 2003 uppgick till 2,2 (2,7) MSEK. · Rörelseresultatet uppgick till -16,6 (-22,3) MSEK och resultatet efter finansiellt netto till -17,9 (-21,7) MSEK. · Telekommunikationsmarknaden är fortfarande svag. · På ordinarie bolagsstämma i maj beslöts att utge konvertibla skuldebrev. Teckningstiden avslutades före halvårsskiftet och emissionen tecknades till ett belopp om 27,6 MSEK. · Med hänsyn till att den svaga utvecklingen på telekommunikationsmarknaden har under juni månad en reducering av antalet anställda genomförts. Göteborg den 25 juli 2003 Radians Innova AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Per Danielsson, verkställande direktör Telefon 031 - 733 30 54 Email: per.danielsson@radians.se Dag Skauby, ekonomichef Telefon 031-733 30 10 Email: dag.skauby@radians.se Radians Innova utvecklar, tillverkar och marknadsför optroniska system och komponenter för testning och mätning inom fiberoptisk telekommunikation. Radians Innova kombinerar spjutspetsteknologi inom laser, optik, elektronik och finmekanik. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030728BIT00310/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030728BIT00310/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Radians Innova utvecklar, tillverkar och marknadsför optroniska system och komponenter för testning och mätning inom fiberoptisk telekommunikation. Radians Innova kombinerar spjutspetsteknologi inom laser, optik, elektronik och finmekanik.

Dokument & länkar