Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 Radians Innova utvecklar, tillverkar och marknadsför optroniska system och komponenter för testning och mätning inom fiberoptisk telekommunikation. Radians Innova kombinerar spjutspetsteknologi inom laser, optik, elektronik och finmekanik. * Faktureringen under årets första nio månader uppgick till 2,7 (3,7) MSEK. * Rörelseresultatet uppgick till -23,3 (-30,3) MSEK och resultatet efter finansiellt netto till -25,2 (-29,8) MSEK. * Telekommunikationsmarknaden är fortfarande svag. * Under året har en emission av konvertibla skuldebrev genomförts. Emissionen tillförde bolaget 27,6 MSEK. * Med hänsyn till att den svaga utvecklingen på telekommunikationsmarknaden har ett åtgärdsprogram genomförts för att reducera bolagets kostnader. Som ett led i besparingen har antalet anställda i bolagets reducerats. * Bolaget är i behov av nytt kapitaltillskott under december 2003 för kunna fortsätta sin verksamhet. För ytterligare information kontakta: Per Danielsson, verkställande direktör Telefon 031 - 733 30 54 Email: per.danielsson@radians.se Dag Skauby, ekonomichef Telefon 031-733 30 10 Email: dag.skauby@radians.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00180/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00180/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Radians Innova utvecklar, tillverkar och marknadsför optroniska system och komponenter för testning och mätning inom fiberoptisk telekommunikation. Radians Innova kombinerar spjutspetsteknologi inom laser, optik, elektronik och finmekanik.

Dokument & länkar