BOSTÄDER PÅ TOMTEN AV RAISIOS FODERFABRIK I ULEÅBORG

Raisio Abp           Pressmeddelande 8.6.2006 kl. 11.30

BOSTÄDER PÅ TOMTEN AV RAISIOS FODERFABRIK I ULEÅBORG
Raisio planerar att bygga en ny foderfabrik

Foderraisio Ab och Uleåborgs stad har kommit överens om att Raisio ska avveckla
produktionen i foderfabriken i Toppila och därmed frigörs tomten för
bostadsproduktion senast i juni 2009. Hyresavtalet för fabrikstomten skulle ha
löpt ut år 2016. Avtalet förutsätter även godkännande av stadsstyrelsen i
Uleåborg.

Raisio har inlett planeringen av en ny foderfabrik. Den nya
produktionsanläggningen kommer troligen att förläggas till Ylivieska och kommer
närmast att betjäna djuruppfödarna norr om linjen Karleby-Idensalmi.

Leif Liedes som är direktör för Raisios foderdivision säger:
"Raisio har en marknadsandel på närmare 40 procent av allt lantbruksfoder i
Finland. Bolaget har för närvarande foderfabriker i Reso, Anjalankoski och
Uleåborg. Kapaciteten vid Uleåborgsfabriken håller på att bli för liten då
efterfrågan på industriellt foder ökar i takt med att kundernas
produktionsenheter blir allt större. I planerna ingår även att säkra Raisios
foderproduktion inom Finlands centrala mjölkproduktionsområde med en ny
produktionsanläggning dubbelt större än Uleåborgsfabriken före utgången av år
2008."


RAISIO ABP

Taru Narvanmaa,informations- och IR-direktör
tel. (02) 443 2240 eller 050 590 9398

Närmare information:
Leif Liedes, Direktör för Foder- & Maltdivisionen
Tel. (02) 443 2768 eller 050 608 26


Distribution:
Helsingforsbörsen
Centrala nyhetsmedia
www.raisio.com

Prenumerera