Biacore accepterar Raisios bud på Diffchamb

Biacore accepterar Raisios bud på Diffchamb Raisio Group plc ("Raisio") offentliggjorde den 13 februari 2003, genom sitt helägda dotterbolag Raisio Life Sciences Sweden AB 1) , ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i Diffchamb AB ("Diffchamb") för 42 kronor kontant per aktie. Biacore International AB, som innehar 6,95 procent av aktierna och rösterna i Diffchamb, har vid ordinarie styrelsemöte den 21 februari 2003 beslutat att ställa sig positiv till erbjudandet från Raisio och kommer att acceptera erbjudandet. Därutöver har, som tidigare meddelats, vissa aktieägare i Diffchamb, Dunross & Co AB, Ferdinando Perrotta och Jan-Olof Lundin, oåterkalleligen förbundit sig att dels acceptera erbjudandet avseende hela deras aktieinnehav i Diffchamb, motsvarande 42,03 procent av aktierna och rösterna i Diffchamb, dels stödja erbjudandet. Styrelsen för Diffchamb har, som tidigare meddelats, enhälligt rekommenderat Diffchambs aktieägare att acceptera erbjudandet. Prospekt avseende erbjudandet till aktieägarna i Diffchamb beräknas offentliggöras omkring den 5 mars 2003. Anmälningsperioden beräknas löpa under perioden 6 mars - 26 mars 2003. Likvid beräknas kunna erläggas omkring den 3 april 2003. Fullständiga villkor för erbjudandet framgår av det pressmeddelande som offentliggjordes av Raisio den 13 februari 2003. Raisio, Finland den 21 februari?2003 Raisio Group plc (genom Raisio Life Sciences Sweden AB) Styrelsen 1) Ett svenskt aktiebolag under namnändring till Raisio Life Sciences Sweden AB (org.nr. 556639-2089). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00640/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00640/wkr0002.pdf

Dokument & länkar