Raisio fullföljer erbjudandet avseende aktier i Diffchamb

Raisio fullföljer erbjudandet avseende aktier i Diffchamb Styrelserna för Raisio Life Sciences Sweden AB och Raisio Group plc har i enlighet med prospekt utgivet den 28 februari 2003 lämnat ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i Diffchamb AB genom Raisio Life Sciences Sweden AB. Raisio har erhållit accepter av Erbjudandet avseende 3.638.400 Diffchambaktier motsvarande cirka 96,6 procent av samtliga aktier och röster i Diffchamb. Därutöver har Raisio inte förvärvat några Diffchambaktier. Raisio kontrollerar således genom erhållna accepter 3.638.400 Diffchambaktier motsvarande cirka 96,6 procent av samtliga aktier och röster i Diffchamb. Då samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande uppfyllts är Erbjudandet härmed ovillkorat. Redovisning av likvid för de som accepterat Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 3 april 2003. Raisio har beslutat att så snart som möjligt dels påkalla tvångsinlösen av utestående Diffchambaktier i enlighet med aktiebolagslagen, dels initiera en avnotering av Diffchambaktien från Stockholmsbörsen. Vidare avser Raisio att förvärva ytterligare Diffchambaktier i marknaden. För att möjliggöra för övriga aktieägare i Diffchamb att acceptera Erbjudandet har Raisio beslutat att flytta fram Sista Anmälningsdagen i Erbjudandet till den 9 april 2003. Innehavare av aktier i Diffchamb som ännu inte accepterat Erbjudandet rekommenderas att göra det så snart som möjligt. Redovisning av likvid för de som accepterar Erbjudandet under förlängningen av Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 16 april 2003. Stockholm den 31 mars 2003 Raisio, Finland den 31 mars 2003 Raisio Life Sciences Sweden AB Raisio Group plc För ytterligare information: Jukka Lavi, telefon +358 40 544 3280 Direktör för Raisio Life Sciences Taru Narvanmaa, telefon +358 50 59 09 398 Direktör, information och investerarrelationer, Raisio Group plc De termer som används ovan har samma innebörd som i prospektet utgivet den 28 februari 2003. Not for distribution in or into the United States, Canada, Australia or Japan. The Offer does not apply to persons whose participation requires further prospectuses, filings or other measures in addition to those required under Swedish law. Kopior av detta pressmeddelande får inte distribueras till eller spridas i USA, Kanada, Australien eller Japan. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00030/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar