Raisio Group erbjuder 42 kronor kontant per aktie i Diffchamb

Raisio Group erbjuder 42 kronor kontant per aktie i Diffchamb Styrelsen för Raisio Group plc ("Raisio"), ett finskt bolag noterat på Helsingforsbörsen, offentliggör härmed ett erbjudande ("Erbjudandet") att förvärva samtliga aktier i Diffchamb AB ("Diffchamb") genom sitt helägda dotterbolag Raisio Life Sciences Sweden AB 1). Diffchamb är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. · Erbjudandet innebär att 42 kronor (motsvarande 4,59 euro)2), inklusive eventuell utdelning, erhålles kontant för varje aktie i Diffchamb. Det totala värdet av transaktionen uppgår till 158,2 miljoner kronor (17,3 miljoner euro). · Erbjudandet innebär en premie om 50,0 procent baserat på sista betalkurs för Diffchambs aktie den 12 februari 2003, det vill säga dagen före offentliggörandet av Erbjudandet, och en premie om 51,0 procent baserat på genomsnittlig senaste betalkurs för Diffchambs aktie under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet (det vill säga från och med den 30 december 2002 till och med den 12 februari 2003). · Styrelsen för Diffchamb rekommenderar enhälligt Diffchambs aktieägare att acceptera Erbjudandet. · Vissa aktieägare i Diffchamb, Dunross & Co AB, Ferdinando Petrotta och Jan-Olof Lundin, har oåterkalleligen förbundit sig att dels acceptera Erbjudandet avseende hela deras aktieinnehav i Diffchamb, motsvarande 42,03 procent av aktierna och rösterna i Diffchamb, dels stödja Erbjudandet. Därutöver är Biacore International AB, som innehar 6,95 procent av aktierna och rösterna i Diffchamb, positivt inställt till Erbjudandet även om slutligt beslut angående accept kommer att behandlas vid Biacores ordinarie styrelsemöte den 21 februari 2003. Raisio äger eller kontrollerar per idag inga aktier i Diffchamb. · Raisio utvecklar, tillverkar och säljer papperskemikalier, livsmedel, funktionella livsmedelsingredienser, foder och malt. Förvärvet av Diffchamb kommer att möjliggöra för Raisio att stärka sin inriktning mot life science och att öppna upp nya marknader. Kombinationen av Diffchambs nuvarande position på marknaden och Raisios storlek, finansiella kapacitet och globala erfarenhet inom life science kommer att ge Diffchamb unika möjligheter som en del av Raisio. - Diffchamb är ett internationellt bioteknikföretag som utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för tester av livsmedel, så kallad kvalitetskontroll. Baserat på sista betalkurs den 12 februari 2003 hade Diffchamb ett marknadsvärde på omkring 105 miljoner kronor (11,5 miljoner euro)3). · Erbjudandet är förenat med vissa villkor, vilka beskrivs under rubriken Villkor för Erbjudandets fullföljande på sidorna 3-4 i detta dokument. 1) Ett svenskt aktiebolag under namnändring till Raisio Life Sciences Sweden AB (org.nr. 556639-2089). 2) Genomgående i hela pressmeddelandet, förutom där annat anges, har beloppen i svenska kronor som motsvarar belopp angivna i euro (EUR) beräknats genom att använda växelkursen 1 euro=9,15 kronor, växelkursen den 12 februari 2003. 3) Baserat på totalt antal utestående aktier i Diffchamb. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00400/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00400/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar