Raisio kontrollerar 99,4 procent av aktierna i Diffchamb

Raisio kontrollerar 99,4 procent av aktierna i Diffchamb Styrelserna för Raisio Life Sciences Sweden AB och Raisio Group plc har i enlighet med prospekt utgivet den 28 februari 2003 lämnat ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i Diffchamb AB genom Raisio Life Sciences Sweden AB. Raisio har, vid den förlängda anmälningsperiodens utgång den 9 april 2003, erhållit accepter av Erbjudandet avseende sammanlagt 3.736.008 Diffchambaktier motsvarande cirka 99,2 procent av samtliga aktier och röster i Diffchamb. Därutöver har Raisio i marknaden förvärvat 7.300 Diffchambaktier motsvarande cirka 0,2 procent av samtliga aktier och röster i Diffchamb. Raisio äger eller kontrollerar (genom erhållna accepter) således sammanlagt 3.743.008 Diffchambaktier motsvarande cirka 99,4 procent av samtliga aktier och röster i Diffchamb. Redovisning av likvid för de som accepterat Erbjudandet under förlängningen av anmälningsperioden beräknas påbörjas omkring den 16 april 2003. Raisio har påkallat tvångsinlösen av utestående Diffchambaktier i enlighet med aktiebolagslagen. Diffchamb har ansökt om avnotering av Diffchambaktien från O- listan vid Stockholmsbörsen. Sista dag för handel i Diffchambaktien kommer att vara den 24 april 2003. Raisio avser att förvärva ytterligare Diffchambaktier i marknaden eller på annat sätt. Stockholm den 11 april 2003 Raisio Life Sciences Sweden AB Raisio, Finland den 11 april 2003 Raisio Group plc För ytterligare information: Jukka Lavi, telefon +358 40 544 3280 Direktör för Raisio Life Sciences Taru Narvanmaa, telefon +358 50 59 09 398 Direktör, information och investerarrelationer, Raisio Group plc De termer som används ovan har samma innebörd som i prospektet utgivet den 28 februari 2003. Not for distribution in or into the United States, Canada, Australia or Japan. The Offer does not apply to persons whose participation requires further prospectuses, filings or other measures in addition to those required under Swedish law. Kopior av detta pressmeddelande får inte distribueras till eller spridas i USA, Kanada, Australien eller Japan. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00090/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/11/20030411BIT00090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar