Delårsrapport andra kvartalet 2018

”STARK TILLVÄXT INOM ALLA OMRÅDEN”

ANDRA KVARTALET 2018

 • Intäkterna ökade med 41,3 % till 6,0 (4,3) miljoner EUR
 • Den organiska tillväxten uppgick till 24,5% (7,7%) procent
 • Justerad EBITDA ökade med 25,4% till 3,2 (2,6) miljoner EUR, vilket motsvarar en marginal på 53,7% (60,5%)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 2,9 (2,4) miljoner EUR, vilket motsvarar en marginal på 48,3% (56,6%)
 • Periodens resultat uppgick till 0,2 (1,5) miljoner EUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (8,55) EUR, före utspädning
 • NDC (New Depositing Customers) ökade med 7,7% till 20 519 (19 054)

FÖRSTA HALVÅRET 2018

 • Intäkterna ökade med 43,4% till 10,9 (7,6) miljoner EUR
 • Den organiska tillväxten uppgick till 18,1% (14,6%)
 • Justerad EBITDA ökade med 20,1% till 5,8 (4,8) miljoner EUR, vilket motsvarar en marginal på 52,7% (62,9%)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 5,2 (4,5) miljoner EUR, vilket motsvarar en marginal på 48,0% (59,4%)
 • Periodens resultat uppgick till 1,1 (3,4) miljoner EUR
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 (28,27) EUR, före utspädning
 • NDC (New Depositing Customers) ökade med 7,2% till 36 762 (34 292)

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2018

 • Den 3 maj 2018 förvärvade Raketech tillgångarna i Mediaclever Sverige AB, som driver högprofilerade affiliatewebbplatser inom kasino
 • Den 6 juni ingick koncernen i ett aktieöverlåtelseavtal med Upside Media ltd och förvärvade 51% av Shogun Media ltd
 • Årsstämma hölls den 18 maj 2018 i Stockholm där Annika Billberg valdes in som ny styrelseledamot
 • Den planerade noteringen på Nasdaq First North Premier genomfördes den 29 juni 2018
 • Nya sportguider lanserades i Storbritannien under domännamnet TVsportguide.com samt i Tyskland under TVsportguide.de
 • Travtablå lanserades på Tvmatchen.nu i samarbete med ATG

VD MICHAEL HOLMBERG KOMMENTERAR KVARTALET

”Jag är nöjd att kunna presentera ett kvartal med höga aktivitetsnivåer och fortsatt god utväxling på vår operativa modell med tillväxt inom Core, Lab och M&A. Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 6,0 MEUR, en ökning med 41,3 procent varav 24,5 procent organiskt, jämfört med 7,7% motsvarande period föregående år. Justerad EBITDA uppgick till 3,2 MEUR med en justerad EBITDA-marginal på 53,7 procent.

I juni noterades Raketech på Nasdaq First North Premier. Det var en mycket spännande process där vi möttes av stort intresse för vår affärsmodell och strategi. Som publikt bolag professionaliseras vår verksamhet ytterligare, och vi ser redan positiva effekter i samtal med både affärspartners och potentiella förvärvskandidater. Ur ett aktiemarknadsperspektiv är vårt fokus att skapa långsiktiga aktieägarvärden genom leverans på strategin och de finansiella målsättningarna.

Jag har stor tilltro till den fortsatta utvecklingen i vår del av värdekedjan inom spelbranschen och Raketechs förmåga att vara drivande i densamma. Här har vi mycket på agendan och jag ser fram emot en intensiv fortsättning på 2018.”

PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

VD Michael Holmberg och CFO Andreas Kovacs presenterar rapporten och svarar på frågor den 23 augusti kl 09.00 CET på Helio T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm. Presentationen hålls på engelska och kan även följas online via https://tv.streamfabriken.com/raketech-q2-2018. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 503 365 64 (SE), +44 203 00 89 801 (UK)

FÖR MER INFORMATION

Michael Holmberg, VD, michael.holmberg@raketech.com
Andreas Kovacs, CFO, andreas.kovacs@raketech.com

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 8.00 CET. 

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera tjänster inom SEO, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser är Certified Adviser. För mer information, besök www.raketech.com.

Om oss

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera tjänster inom SEO, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster.