Delårsrapport andra kvartalet 2019

Report this content

ANDRA KVARTALET 2019

 • Totala intäkter uppgick till 5,7 (6,0) miljoner EUR, vilket motsvarar en minskning med 6,1%.
 • Den organiska tillväxten uppgick till -8,8% (24,5%).
 • Justerad EBITDA minskade med 10,7% till 2,9 (3,2) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 51,1% (53,7%).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 2,0 (2,9) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 35,1% (48,3%).
 • Vinsten för perioden ökade med 1,5 miljoner EUR från 0,2 miljoner EUR till 1,7 miljoner EUR.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,04 (0,01) EUR, motsvarande en ökning med 400,0%.
 • NDCs (New Depositing Customers) ökade med 21,7% till 24 974 (20 519).

FÖRSTA HALVÅRET 2019

 • Totala intäkter uppgick till 14,4 (10,9) miljoner EUR, vilket motsvarar en ökning om 31,7%. Totala intäkter inkluderar icke rörelserelaterade intäkter om 2,3 (0) miljoner EUR. Beloppet är hänförligt till efterskänkt skuld från närstående part vilken har redovisats som en övrig intäkt under det första kvartalet.
 • Totala intäkter exklusive övriga intäkter ökade med 10,8% till 12,1 (10,9) miljoner EUR.
 • Den organiska tillväxten uppgick till 5,1% (18,1%).
 • Justerad EBITDA ökade med 10,8% till 6,4 (5,8) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 52,7% (52,7%).
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 4,8 (5,2) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 39,5% (48,0%).
 • Vinsten för perioden uppgick till 6,4 (1,1) miljoner EUR, vilket motsvarar en ökning med 485,9%.
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,17 (0,04) EUR, motsvarande en ökning med 325,0%.
 • NDCs (New Depositing Customers) ökade med 45,8% till 53 582 (36 762).

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2019

 • Den 24 april meddelades att Oskar Mühlbach rekryterats som Chief Operating Officer.
 • Den 26 april förvärvade Raketech Finlands ledande TV-sporttablå TVmatsit.com till en köpeskilling om 1,6 miljoner EUR, med möjlighet till tilläggsköpeskilling om 0,3 miljoner EUR som utbetalas under kommande 24 månader baserat på överenskomna prestationsmål.
 • Under juni 2019 har Raketech återköpt sammanlagt 379 000 egna aktier. Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram som godkänts vid den årliga bolagsstämman den 8 maj 2019.
 • Det nya kasinoprojektet Rapidi.com lanserades under det andra kvartalet 2019. Denna nya casinosida kommer tillgodose spelare som letar efter en snabb, säker och användarvänlig nätcasinoupplevelse, samtidigt som Raketech får värdefull insyn i spelarnas beteende.
 • CasinoFever.ca, en ny jämförelsesajt för nätcasinon som är skräddarsydd för den kanadensiska marknaden, lanserades under kvartalet. CasinoFever.ca kommer förse användare i Kanada med en omfattande guide till onlinekasinovärlden, erbjuda tillförlitliga produkter, operatörs- och bonusrecensioner, samt användbara tips över hur man får den bästa onlinekasinoupplevelsen.  

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 •  Inga efterföljande händelser efter andra kvartalet.

VD MICHAEL HOLMBERG KOMMENTERAR KVARTALET

”Det andra kvartalet har karaktäriserats av hög aktivitet med välfungerande produkter och goda nivåer i antalet skickade spelare till spelbolagen. Jag är särskilt nöjd att vi levererar hög lönsamhet och ett starkt operationellt kassaflöde. Detta visar på skalbarheten i vår affärsmodell och vår förmåga att parera och anpassa verksamheten efter de givna förutsättningarna. 

Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 5,7 miljoner EUR, vilket är 6 procent lägre än motsvarande kvartal 2018. För perioden januari-juni uppgick omsättningen till 12,1 miljoner EUR, motsvarande en ökning om 11% jämfört med de sex första månaderna under föregående år. Våra produkter utvecklas väl och vi levererar hög trafik till våra partners, vilket reflekteras i en NDC-ökning om 22 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Justerad EBITDA uppgick till 2,9 miljoner EUR, med en marginal på 51 procent. 

2018 var året då Raketech bevisade affärsmodellen och styrkan i både produkt- och partnersamarbeten i Norden samt lade fokus på att notera bolaget. 2019 är året där vi sätter grundstenarna för vår internationella expansion och här har vi höga ambitioner för framtiden. Vi söker kontinuerligt efter nya sätt att använda vår expertis och optimera befintliga produkter i syfte att skala portföljen, samt expandera till nya marknader. Vi söker aktivt efter förvärvsmöjligheter och som skuldfria har vi goda förutsättningar att köpa tillgångar som stärker vår verksamhet. Vi är selektiva men träffar kontinuerligt intressanta uppköpskandidater.

Under 2019 sker inte några större sportevenemang i paritet med fotbolls-VM 2018, och när halva året nu passerat kan vi konstatera att spelarvärdena är kvar på de lägre nivåer vi såg under första kvartalet. Vår bedömning, baserat på utvecklingen hittills i tredje kvartalet, är dock att de inte kommer sjunka mer. Vi lägger fokus på att driva trafik till de större väletablerade operatörerna, med vilka vi har starka och framgångsrika relationer. Genom vår skalbara affärsmodell fortsätter vi att fokusera på lönsamhet framåt, i kombination med ovan nämnda geografiska expansion och selektiva förvärvsstrategi. Jag ser med tillförsikt på vår framtid och har en stark tro på vår långsiktiga strategi.” 

PRESENTATION AV RAPPORTEN FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDIA

VD Michael Holmberg och CFO Andreas Kovacs presenterar rapporten och svarar på frågor i en audiocast den 21 augusti kl 09.00 CET. Presentationen hålls på engelska och kan följas online via: https://tv.streamfabriken.com/raketech-q2-2019. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 5055 8358 (SE), +44 3333 009 264 (UK) 

FÖR MER INFORMATION

Michael Holmberg, VD, michael.holmberg@raketech.com
Andreas Kovacs, CFO, andreas.kovacs@raketech.com

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 7.00 CET. 

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade inom jämförelsetjänster för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.