Raketech rekryterar Måns Svalborn som ny CFO

Report this content

Raketech, en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, meddelar idag att bolagets CFO Andreas Kovacs har utsetts till den nya rollen Director of Business Development och att Måns Svalborn blir ny CFO. Syftet är att ytterligare intensifiera implementeringen av bolagets tillväxtstrategi. Måns Svalborn börjar den 11 november och kommer inledningsvis arbeta parallellt med Andreas Kovacs för att säkerställa en smidig överlämning av CFO-rollen.

Måns Svalborn kommer närmast från rollen som CFO på Credorax Bank där han har varit en del av den maltesiska bankens ledningsgrupp och ansvarig för teamen Financial Control och Financial Operations. Tidigare positioner innefattar Head of Group Regulatory Financial Reporting på Nordea, Group Finance Manager på Öhman Group och Senior Auditor på EY. Måns har en masterexamen i redovisning och en kandidatexamen i corporate finance, strategi och ledning.

Andreas Kovacs tillträdde rollen som CFO på Raketech inför bolagets notering på Nasdaq First North Premier Growth Market i juni 2018. Under det senaste året har han lett Raketechs arbete att optimera kapitalstrukturen samt haft en viktig roll i företagets satsningar inom förvärv och marknadsexpansion. Som Director of Business Development kommer han att fullt ut fokusera på genomförandet av Raketechs tillväxtstrategi. Nyligen offentliggjordes förvärvet av Casumba Media, som markerar bolagets etablering på den japanska marknaden. Andreas kommer fortsatt att ingå i koncernledningen och fortsätta att rapportera till vd.

Michael Holmberg, vd för Raketech kommenterar: ”Jag är glad att kunna välkomna Måns Svalborn som vår nya CFO. Måns är en mycket kunnig finansprofil med relevanta erfarenheter inom rapportering, redovisning och revision som kommer väl till pass i den fortsatta utvecklingen av vår ekonomiavdelning. Med Måns som ny CFO och Andreas som Director of Business Development är jag övertygad om att vi är i en utmärkt position att fortsätta bygga långsiktigt aktieägarvärde.”

Andreas Kovacs kommenterar: ”Som CFO var min uppgift att förbereda bolaget för börsnoteringen, och sedan dess har jag gradvis fokuserat mer på tillväxtstrategin och expansionsarbetet. Detta har blivit något av en passion, och det känns därför mycket bra att kunna fokusera helt på detta viktiga område i rollen som Director of Business Development.”

Michael Holmberg avslutar: ”Andreas har haft en avgörande roll i arbetet att professionalisera vår ekonomiavdelning och lägga grunden för vår informationsgivning som noterat bolag, samtidigt som han optimerat kapitalstrukturen och arbetat hårt med potentiella förvärv. När vi fokuserar ännu mer på geografisk expansion och andra tillväxtinitiativ identifierade Andreas behovet av någon att ge detta område sin fulla uppmärksamhet. Givet Andreas erfarenhet tycker vi att det är optimalt att han tar denna nya roll.”

För att säkerställa en smidig överlämning av CFO-rollen kommer Måns Svalborn att börja sin anställning hos Raketech den 11 november och arbeta parallellt med Andreas Kovacs till den 1 december då han officiellt tillträder som CFO. Andreas kommer att fortsätta vara den primära investor relations-kontakten för bolaget.

För mer information, vänligen kontakta vd, Michael Holmberg, investor@raketech.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl. 8.30 CET. 

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialiserade på att leverera jämförelsetjänster för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.

Dokument & länkar