Årsstämma i Ranplan Group AB (publ)

Report this content

Vid den extra bolagsstämman i Ranplan Group AB (publ), registreringsnummer 559152-5315, den 19 oktober 2020 i Stockholm beslutades att genomföra föreslagen kvittningsemission. Beslutet gjordes i enlighet med det förslag som har gjorts tillgängligt innan den extra bolagsstämman, i enlighet med tillämpliga regler, se Kallelse till extra bolagsstämma i Ranplan Group AB, den 28 september 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Lindberg, CEO
Tel: +46 79 340 7592 

per.lindberg@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North

Om Ranplan Group
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse.

Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ranplan Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl 17.30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar