Byte av VD i Ranplan Group AB (publ)

Alastair Williamson, Ranplans verkställande direktör och före detta säljchef, har tackat ja till en ledande position på ett London-baserat bolag listat på AIM. För att säkerställa stabilitet i företaget, maximal kontinuitet och en sömlös övergång kommer Alastair Williamson fullfölja sina åtaganden som VD fram till 31 augusti 2019, varefter han – med förbehåll för godkännande av extra boalgsstämma – kommer ansluta sig till styrelsen som ny ordinarie ledamot. Styrelsen har utsett Jie Zhang, företagets grundare, Chief Scientific Officer (CSO) och styrelseledamot, till interims-VD, från och med 1 september 2019. Jie Zhang kommer förbli ordinarie styrelseledamot.

Urvalsprocessen för att hitta kandidater till positionen som permanent VD har inletts.

– Styrelsen vill uttrycka sin tacksamhet till Alastair för hans insatser att det är tillfredsställande att han går med i styrelsen, säger Mats Andersson, styrelseordförande i Ranplan Group AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Andersson, Styrelseordförande
Tel: +46708190019
mats.andersson@uninvest.se
www.ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North

Om Ranplan Group
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse.

Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

Denna information är sådan information som Ranplan Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 11 juni 2019 kl 18.15 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar