Kreditlina om upp till 30 miljoner kronor med nuvarande styrelsemedlem och utsedd tillförordnad VD som motpart

Report this content

Ranplan Group AB har idag ingått ett avtal om en kreditlina om upp till 30 miljoner kronor, utformad för att möjliggöra fortsatt expansion, med Per Lindberg, nuvarande styrelsemedlem och utsedd tillförordnad VD. Tillgång till denna kreditlina är avgiftsfri och kommer vara tillgänglig under en period om fem (5) år, förutsatt att Bolaget inte uppbär någon annan form av finansiell skuld. Kreditlinan kommer att användas endast om inget likvärdigt eller bättre alternativ finns tillhanda. I händelse av utnyttjande av detta erbjudande, så kommer ränta att debiteras om 1% per månad (endast på det belopp som faktiskt används). Detta avtal har godkänts av styrelsen utan Per Lindbergs deltagande.

I händelse av tolkningsförbistring så skall den engelska versionen av detta pressmeddelande ges företräde.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997 689
alastair.williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North

Om Ranplan Group
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar