Lock up-avtal förlängs med sex månader

Ranplan Group AB har ingått avtal med de fyra största grupperna av aktieinnehavare vilket innebär en förlängning av lock up-perioden med sex månader för ungefär 74% av de utestående aktierna. 

Avtalet innebär att Jinxing Xue, Hongbing Li/Qimei Wu, Jie Zhang/Yuhua Wu samt Per Lindberg har gått med på att inte sälja några aktier eller derivat, förrän tidigast 1 januari 2020.

Aktieinnehavare 31 mars 2019: Jinxing Xue 40%, Hongbing Li and Qimei Wu 13%, Per Lindberg 11%, Jie Zhang and Joyce Yuhau Wu 10%, övriga 26%.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997 689
Alastair.Williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North

Om Ranplan Group
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

Denna information är sådan information som Ranplan Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 19 juni 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar