Ranplan Group AB – Kvartalsrapport Q1 1 januari – 31 mars 2019

Report this content

Perioden i korthet

Första kvartalet 2019

  • Intäkterna steg betydligt och uppgick till 12,8 MSEK* (6,7)**,***
  • Bruttomarginalen uppgick till 99,3%*
  • EBITDA uppgick till 0,2 MSEK1 (-3,3)***
  • Nettoresultatet för perioden uppgick till 0,2 MSEK* (-3,4)***
  • Vinst per aktie uppgick till 0,01*
  • Kassa och fordringar i slutet av perioden uppgick till 38,9 MSEK****

*Från koncernredovisningen för Q1 2019
**Genomgående i rapporten hänvisar siffror inom parentes till motsvarande siffror för föregående år.
***Från sammanslagna finansiella rapporter
****Från koncernbalansräkningen för Q1 2019

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019 

  • Ranplan Wireless har säkrat en order till ett initialt värde om 2,5 MUSD (22,5 MSEK) för sin serie av planeringsverktyg för nätverk från Marubun Corporation, bolagets återförsäljarpartner i Japan. Verktygen ska användas av en ambitiös mobiloperatör.
  • Ranplan vann ett kontrakt med ett värde av 1,2 MSEK för forskning inom 5G.
  • Ranplan undertecknar ett återförsäljaravtal med Tricomtek, ett företag i Seoul, om att sälja Ranplans programlösningar på den sydkoreanska marknaden.

VD har ordet

För första kvartalet 2019 redovisar Ranplan bolagets första period någonsin med vinst, och vi mottog under första kvartalet en inköpsorder på 22,5 MSEK från vår partner Marubun i Japan, vilket gav oss en stabil grund för att fortsätta öka vår intäktstillväxt under 2019.

Ranplans intäkter för första kvartalet uppgick till 12,8 MSEK, med en bruttomarginal på 99,3%. På kvartalsbasis ökade våra intäkter med 92% för de första tre månaderna 2019 jämfört med samma period 2018, från 6,7 MSEK 2018 till 12,8 MSEK 2019.

Bolaget genererade en vinst från den löpande verksamheten på 0,2 MSEK under första kvartalet 2019, jämfört med en förlust från den löpande verksamheten på -3,4 MSEK under första kvartalet 2018, vilket visar på den positiva strategiska riktning som bolaget har drivits i de senaste 12 månaderna. Bolaget kommer att fortsätta göra strategiska investeringar för att stärka det nuvarande produkterbjudandet, bredda portföljen inför framtiden och framför allt expandera räckvidden för försäljningen globalt.

Kassa och fordringar uppgick till 38,9 MSEK i slutet av perioden, mestadels i nivå med 38,1 MSEK i slutet av kalenderåret 2018.

Vi är mycket nöjda med att rapportera att bolaget i princip har fördubblat sina intäkter jämfört med samma period föregående år under första kvartalet 2019, och vi ser stabila möjligheter till en stark tillväxt för återstoden av året, tack var den nyligen registrerade inköpsordern på 22,5 MSEK från vår samarbetspartner i Japan.

Företaget bibehåller en robust bruttomarginal på 99,3 % under det nyss avslutade kvartalet, vilket återigen avspeglar själva grunden i vår licensuppbyggda affärsmodell.

Under 2018 investerade bolaget i att utveckla 5G-funktioner i våra produkter och vi skördar nu frukterna av den investeringen, eftersom 5G har blivit verklighet under 2019. Vi förväntar oss att 5G ger ytterligare bränsle åt Ranplans expansion, eftersom det har genererat ett betydande intresse både från befintliga och potentiella kunder. Det bär emellertid understrykas att vi – oavsett 5G – fortfarande upplever en stark efterfrågan även på verktyg som används för att planera och optimera 4G-nätverk (LTE) i de mest utmanande miljöerna inne i byggnader och i tätbebyggda storstadsmiljöer. På regional basis genererade bolaget över 90 % av intäkterna under första kvartalet 2019 från Japan, Europa, USA och Kina.

Ranplan säkrade åtta nya kunder under första kvartalet 2019 och fick också in efterbeställningar från ett flertal befintliga kunder, vilket vittnar om deras förtroende för och nöjdhet med produktiviteten, kvaliteten och användbarheten hos våra planerings- och optimeringslösningar.

I slutet av 2018 var det 192 operatörer i 81 länder som hade försöksverksamhet med eller som verkligen använde 5G-nät, vilket visar att en ny stor investeringsvåg är på gång. Ranplan förutser att fokus under den initiala driftsättningsfasen kommer att ligga på byggnadsinteriörer och tätbebyggda storstadsmiljöer – områden som är perfekta för bolagets expertis.

Det största intresset för 5G ser vi i dag i USA, Kina, Japan och Sydkorea, därefter Europa, och alla dessa är regioner där Ranplan redan investerat och kommer att fortsätta investera kontinuerligt för att bygga upp en långvarig närvaro.

Ranplan utsåg en återförsäljare i Sydkorea i början av 2019 för att försäkra sig om att bolaget kan ge sitt fulla stöd till de pågående aktiviteterna i landet.

Sammanfattningsvis är vi mycket glada över att kunna redovisa vårt första kvartal med vinst hittills och en ökning av intäkterna på över 92 % jämfört med första kvartalet 2018, samtidigt som vi bibehåller en bruttomarginal på strax under 100 %. Den inköpsorder vi mottog under kvartalet på 22,5 MSEK erbjuder en stark grund för en fortsatt expansion av den kommersiella kapaciteten. Vi räknar med att vår uttalade målsättning med en omsättning på minst 25 MUSD i slutet av 2022 nu är inom räckhåll, i takt med att 5G vinner mark över hela världen, tillsammans med en vidareutveckling av vår produktportfölj och aktiviteter för marknadsintroduktioner.

Alastair Williamson
CEO Ranplan Group AB

Den fullständiga rapporten och detta pressmeddelande och finns tillgänglig på www.ranplanwireless.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997 689
Alastair.Williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ranplan Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019 kl 08.00 CET.

Om Ranplan Group
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse.

Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar