Ranplan Group AB (publ) rekryterar John Watson som ny CFO

Efter en omfattande rekryteringsprocess har Ranplan utsett John Watson till ny CFO. Han kommer ersätta Chris Caswell från och med 1 juli 2019. Chris Caswell kommer stötta John Watson under en övergångsperiod för att sedan gå i pension.

– Vi tackar Chris Caswell för hans insatser de senaste åren, vilka har innefattat litsning av bolaget på Nasdaq First North i juni 2018. Vi är också väldigt tillfreds över att ha lyckats rekrytera en sådan erfaren medarbetare som John Watson, säger Alastair Williamson, vd i Ranplan Group AB.

John Watson kvalificerades som Auktoriserad revisor 1991 och arbetade därefter flera år som revisor innan han, mellan år 2000 och 2015 var finansdirektör för IFG Group PLC i Storbritannien, vilket omfattar Storbritanniens ledande leverantör av själv-administrerande pensionsplattform, samt en av Londons mest ansedda kapitalförvaltare.

Innan detta arbetade John inom hotell- och servicesektorn mellan 1994 och 2000. De fyra sista åren var som europeisk finanschef på en av Marriott Internationals två Europa-divisioner.

Mellan 2015 och 2016 var Watson COO i den reglerade delen av Equiniti plc.

Sedan 2016 har Watson varit vd på CFO & More samt innehaft flera icke-verkställande styrelseuppdrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997 689
Alastair.Williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North

Om Ranplan Group
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

Denna information är sådan information som Ranplan Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 14 juni 2019 kl 18.00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar