Ranplan övergår till att rapportera på halvårsbasis

Report this content

För att åstadkomma maximal operationell effektivitet har Styrelsen för Ranplan Group AB beslutat att det är bäst för Företaget att framledes rapportera sina finansiella resultat på halvårsbasis (förenligt med kraven på First North).

Detta medför att nästa delårsrapport kommer sammanfalla med helårsbokslutet i februari 2020 (exakt datum kommer att fastställas senare). Istället för en separat rapport för tredje kvartalet 2019, såsom tidigare planerat för den 20 november, kommer Företaget att publicera en kortfattad summering av den finansiella utvecklingen tillsammans med en operationell uppdatering för perioden juli-september 2019 på precis samma datum.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Lindberg, interim CEO
Tel: +46 79 340 7592
E-mail: per.lindberg@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North

Om Ranplan Group
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar