Ranplan publicerar Årsredovisning för 2019

Report this content

Cambridge, Storbritannien, 7 maj 2020 – Ranplans årsredovisning för
räkenskapsåret 2019 har publicerats på bolagets hemsida,
www.ranplanwireless.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD (tf)
Tel: +46 79 340 7592
per.lindberg@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North

 

Om Ranplan Group

Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett
världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av
trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3Dbyggnadsmodellering
och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar
möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa
generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer.
Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, Wi-Fi och
IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse.

 

Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First
North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens
verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ranplan Group AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 maj 2020 kl 15.20 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar