Rapportering från extra bolagsstämma i Ranplan Group AB (publ)

Report this content

Vid den extra bolagsstämman i Ranplan Group AB (publ); reg. no. 559152-5315, den 14 augusti 2019 i Stockholm beslutades att välja in Tomas Isaksson till styrelsen som ny ordinarie ledamot samt att utse Professor Jie Zhang till styrelsens nya ordförande. Efter den extra bolagsstämman består styrelsen för Ranplan Group AB av Professor Jie Zhang (ordförande), Wendy Wang, Tomas Isaksson och Per Lindberg (utsedd tillförordnade VD).

Beslutet gjordes i enlighet med det förslag som har gjorts tillgängligt innan den extra bolagsstämman, i enlighet med tillämpliga regler, se Kallelse till extra bolagsstämma i Ranplan Group AB, 31 juli 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, CEO
Tel: +44 7824 997 689
alastair.williamson@ranplanwireless.com
www.ranplanwireless.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North

Om Ranplan Group
Ranplan är ett innovativt bolag inom trådlös teknik som har utvecklat ett världsledande mjukvaruverktyg för planering, design och optimering av trådlösa nätverk såväl utomhus som inomhus med hjälp av avancerad 3D-byggnadsmodellering och radiopropageringssimulering. Ranplans lösningar möjliggör för telekomindustrin att planera utbyggnaden av nästa generations trådlösa nätverk för en mängd applikationer i urbana miljöer. Ranplans produkter stöder flera teknologier såsom 4G LTE, 5G, WiFi och IoT vilket erbjuder slutanvändaren oöverträffad upplevelse. Ranplan Wireless är ett dotterbolag till Ranplan Group AB (Nasdaq First North: RPLAN) med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Gruppens verksamhet utgår från kontor i UK, USA och Kina.

Prenumerera

Dokument & länkar