Förändringar i Ratos ledningsgrupp

Ratos genomför förändringar i sin ledningsgrupp vilket innebär att den framöver kommer att bestå av:

Jonas Wiström, VD
Helene Gustafsson, IR- och presschef
Henrik Lundh, Vice President (ny medlem sedan januari 2019)
Anders Slettengren, Vice President
Magnus Stephensen, Chefsjurist
Peter Wallin, CFO (ny medlem sedan december 2018)

Robin Molvin, Vice President, och tidigare medlem av ledningsgruppen lämnar Ratos. Även Johan Rydmark, Director, lämnar Ratos. Samtidigt utses Henrik Lundh till Vice President och medlem av ledningsgruppen.

”Jag ser fram emot att få Henrik Lundh som medlem i ledningsgruppen då jag är säker på att hans erfarenhet och kompetens kommer vara till stor nytta för Ratos ledningsgrupp framöver.

Jag vill rikta ett stort tack till Robin Molvin som genom sina många år på Ratos bidragit till stort värdeskapande genom ett viktigt arbete i flertal av våra portföljbolag. Genom åren har Robin stärkt och ansvarat för Ratos närvaro i Danmark och genom detta bland annat drivit igenom förvärven av airteam och Oase Outdoors. I airteam har Robin lett bolagets tillväxtresa och expansion till Sverige genom strategiska tilläggsförvärv. Jag vill även tacka Johan Rydmark som genom sitt investeringsansvar i de tidigare portföljbolagen Nebula och Serena samt bolagsutvecklingsarbete i tidigare portföljbolag som Stofa skapat viktiga värden för Ratos”, säger Ratos VD Jonas Wiström.

Förändringarna träder i kraft från idag 17 januari 2019.


För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98 


Om Ratos:
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 12 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 300 medarbetare. 

Taggar:

Om oss

Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.

Prenumerera

Dokument & länkar