Ny VD i Lindab

Report this content
Vid årsskiftet 2002/2003 tillträder Kjell Åkesson som ny VD och koncernchef i Ratos intressebolag Lindab. Kjell Åkesson, som närmast kommer från befattningen som VD för Bilia, efterträder Carl-Gustaf Sondén som efter 35 år inom Lindab fortsätter att verka för bolaget som ledamot av styrelsen.


Kjell Åkesson har mångårig erfarenhet av industriell verksamhet bland annat från sina åtta år i Svedalas koncernledning under 1990-talet och från ca 15 år i olika befattningar inom ASEA/ABB-koncernen. Som VD för Bilia har Kjell Åkesson genom en rad förändringsprojekt bidragit till att öka bolagets lönsamhet i en svag marknad.


-         Jag har ett tydligt uppdrag från Lindabs ägare att verka för ett snabbt växande och samtidigt lönsamt Lindab. För att åstadkomma detta kommer jag ha stor nytta av den starka företagskultur och de av kunderna uppskattade varumärken som finns inom Lindab.


Lindab är en ledande tillverkare av byggmaterial i tunnplåt. Verksamheten omfattar de två affärsområdena Ventilation och Profile. Under år 2000 köptes bolaget ut från börsen av ett investerarkonsortium lett av private equity-företaget Ratos tillsammans med bl a 6:e AP-fonden och Skandia Liv. Lindab har idag som mål att växa internationellt inom båda sina affärsområden.


-         Jag ser det som en utmaning att ta steget över till en producerande verksamhet med omfattande internationell produktion  och försäljning. Lindabs tillväxtstrategi i bl a Östeuropa och USA kommer att ställa krav på att vi fortsätter att på ett traditionellt Lindab-sätt arbeta nära marknaden och ständigt utveckla vårt produktsortiment.

Under 2001 uppgick Lindabs omsättning till 5 160 Mkr och resultat före skatt till 233 Mkr. Antalet anställda var 3 635. Tillverkning sker i 21 länder. Cirka 70 % av försäljningen går till länder utanför Sverige. Framför allt har Lindab haft stora framgångar på de snabbväxande Öst- och Centraleuropeiska marknaderna under det senaste året.


Det ledningsskifte som nu äger rum fanns redan planerat vid utköpet av Lindab från börsen. Carl-Gustaf Sondén och vice VD Hans Schmidt-Hansen, som också valt att avgå under hösten 2002, har aktivt medverkat i det strategiarbete som genomförts i företaget det senaste året. Som delägare i Lindab fortsätter de båda nu sin gärning i bolaget som styrelseledamöter.


-         Att Lindabs tidigare ledarduo bidragit så aktivt i det senaste årets arbete borgar för att den starka Lindab-kulturen kommer att bevaras samtidigt som en bra plattform är lagd för Kjell Åkesson som nu har en spännande uppgift framför sig, kommenterar Mats Lönnqvist, Senior Investment Manager och ledamot av Lindabs styrelse dagens nyhet.


För ytterligare information;
Kjell Åkesson, VD Bilia,  031 709 55 01, 070 850 55 67
Carl-Gustaf Sondén, VD Lindab,  0431 85 000
Mats Lönnqvist, Senior Investment Manager, Ratos,  08 700 17 00


Kommande informationstillfällen från Ratos 2002:
Delårsrapport jan-juni         26 augusti
Delårsrapport jan-sept        13 november


Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Giga Consulting, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Q-Labs, Superfos och Telia Overseas.


Prenumerera