Överlåtelse av egna aktier i Ratos AB (publ)

Report this content

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Ratos AB (publ) (”Ratos” eller ”Bolaget”) har idag, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 10 mars 2021, beslutat att överlåta 4 430 762 B-aktier i Ratos, motsvarade 1,37% av totalt antal utestående aktier och 0,41% av totalt antal röster i Bolaget. Aktierna har överlåtits till Carnegie Fonder och Nordea Fonder till ett pris om 44,50 kronor per aktie (”Placeringen”). Priset innebär en rabatt om 4,05% jämfört med stängningskursen den 29 mars 2021 och en rabatt om 3,97% jämfört med den volymvägda genomsnittskursen den senaste månaden, samt en premie om 2,61% jämfört med den volymviktade genomsnittskursen de tre senaste månaderna.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är, i enlighet med bemyndigandet från årsstämman, att överlåta egna aktier på bästa möjliga villkor för Bolaget. Försäljningspriset har fastställts genom en försäljningsprocess utförd av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”).

Efter Placeringen innehar Bolaget 217 500 B-aktier, motsvarande totalt 21 750 röster i Bolaget.

SEB har agerat Sole Bookrunner i samband med Placeringen.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Wiström, VD & koncernchef
Telefon: +46 8 700 17 00

Magnus Stephensen, Chefsjurist
Telefon: +46 8 700 17 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2021.

Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 11 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer & Technology och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick till SEK 33 miljarder. Ratos är en bolagsgrupp som möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar