Ratos: Arcus-Gruppen förvärvar Aalborg m fl nordiska spritvarumärken

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Arcus-Gruppen har tecknat avtal om att förvärva varumärkena Aalborg, Brøndums,
Gammel Dansk och Malteser från Pernod Ricard. Köpeskillingen (enterprise value)
uppgår till 103 MEUR (ca 880 Mkr). Förvärvet är villkorat av berörda
myndigheters godkännande.

Arcus-Gruppen är Norges ledande spritföretag och Nordens största vinleverantör
genom Vingruppen, Vinordia, Excellars och Arcus Wine Brands. Bland gruppens
varumärken finns Braastad Cognac, Linie Aquavit, Løiten och Vikingfjord Vodka.
Produktion och tappning sker på Gjelleråsen, strax utanför Oslo, och antalet
anställda uppgår till 470. Arcus-Gruppens omsättning 2011 uppgick till 2 072 Mkr
och rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 146 Mkr.

- Arcus-Gruppen har vuxit starkt inom vinsegmentet i Sverige och Norge under
senare år och är idag den största vinleverantören i Norden. Nu tar vi nästa steg
och stärker även portföljen av spritvarumärken.
Detta är ett strategiskt viktigt förvärv som ökar Arcus-Gruppens storlek och
marknadsnärvaro inom spritsegmentet betydligt, säger Ratos VD Susanna Campbell.

Den förvärvade verksamheten består av varumärkena Aalborg, Brøndums, Gammel
Dansk och Malteser samt en produktionsanläggning i Aalborg. De förvärvade
varumärkena kommer att öka Arcus-Gruppens försäljning inom spritsegmentet med
omkring 50% och ökar rörelseresultatet väsentligt.

- Arcus-Gruppens strategi är att bygga starka lokala nordiska varumärken och att
göra nordisk akvavit än mer attraktiv internationellt. Vi har en lång tradition
av att göra detta framgångsrikt i Norge och Sverige. Därför är vi mycket glada
över att kunna öka vår närvaro i Danmark och Tyskland genom att komplettera vårt
sortiment med starka och välkända varumärken såsom Aalborg och Gammel Dansk,
säger Arcus-Gruppens VD Otto Drakenberg.

Köpeskillingen (enterprise value) uppgår till 103 MEUR (ca 880 Mkr) och
finansieras till största del genom lån i Arcus-Gruppen. Ratos tillskjuter eget
kapital om maximalt 9 MEUR (ca 80 Mkr). Ratos ägarandel i Arcus-Gruppen uppgår
till 83%. Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och väntas
slutföras senast i början av januari 2013.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD Ratos, 08-700 17 00
Otto Drakenberg, VD Arcus-Gruppen, 070-864 55 04
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 073-380 22 63

 Kommande informationstillfällen från Ratos:

 Delårsrapport januari - juni 2012           17 augusti 2012

 Delårsrapport januari - september 2012      9 november 2012Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är
AH Industries, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific, Bisnode, Contex, DIAB,
Euromaint, Finnkino, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group,
HL Display, Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Lindab, Mobile Climate Control, SB
Seating och Stofa. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet
uppgår till ca 21 miljarder kronor.
Om oss

Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.

Prenumerera

Dokument & länkar