Ratos: Arcus-Gruppen säljer Brøndums


            
Ratos dotterbolag Arcus-Gruppen har i enlighet med tidigare offentliggjorda krav
från danska konkurrensmyndigheten tecknat avtal om att sälja varumärket Brøndums
till finska Altia. Köpeskillingen (enterprise value) uppgår till cirka 11 MEUR
(cirka 95 Mkr) och medför en realisationsvinst i Arcus-Gruppen om cirka 40 Mkr.
Brøndums omsatte under räkenskapsåret 2011/2012 cirka 30 Mkr. Försäljningen
väntas slutföras i juni.

Brøndums var ett av de fyra varumärken som Arcus-Gruppen förvärvade av Pernod
Ricard 2012. Övriga varumärken som ingick vid förvärvet är Aalborg, Gammel Dansk
och Malteserkreutz.

För ytterligare information:
Mikael Norlander, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Delårsrapport januari - juni 2013   15 augusti 2013

Delårsrapport januari - september 2013 8 november 2013Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display,
Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Mobile Climate Control, Nebula, Nordic Cinema
Group och SB Seating. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet
uppgår till ca 18 miljarder kronor.


Prenumerera

Dokument & länkar