Ratos: Atle Industri säljer Moving


            
Atle Industri, som till hälften ägs av Ratos, har tecknat avtal om
försäljning av sitt helägda dotterbolag Moving till det österrikiska
bolaget Knapp AG. Köpeskillingen uppgår till cirka 92 Mkr och
resulterar i en exitvinst för Atle Industri om ca 37 Mkr.

Moving utvecklar och producerar utrustning för materialhantering och
erbjuder modulbaserade helhetslösningar för effektiv
styckegodshantering genom specialistkompetens inom applikationer,
system och produkter. Omsättningen uppgick 2007 till 293 Mkr och
resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) till ca 15 Mkr.

-  Detta är en industriellt sett en optimal affär då verksamheterna
kompletterar varandra på ett mycket bra sätt, säger Hans Åke Norås,
VD för Atle Industri.

Försäljningen innebär en exitvinst för Atle Industri om 37 Mkr. För
Ratos del resulterar försäljningen i en exitvinst om ca 8 Mkr.

Moving ingår i det av Ratos och 3i gemensamt ägda Atle Industri, som
har till uppgift att utveckla ägda bolag och därefter vid lämpligt
tillfälle finna nya ägare till desamma.För ytterligare information:
Hans Åke Norås, VD Atle Industri, 0703-280 280
Thomas Mossberg, vice VD Ratos, 08-700 17 44
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - juni 2008  22 augusti 2008
Delårsrapport januari - september 2008  7 november 2008
Bokslutskommuniké 2008  februari 2009

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över
tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla
och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en
unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det
redovisade egna kapitalet uppgår till ca 12 miljarder kronor och
börsvärdet till ca 31 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH
Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB,
EuroMaint, GS-Hydro, Haglöfs, HL Display, HÅG/RH/RBM, Hägglunds
Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medifiq Healthcare, Superfos och
Övriga innehav.

Om oss

Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och Industry. Vår affärsidé är att utveckla medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Simplicity, Speed in Execution och It’s all about People.

Prenumerera

Dokument & länkar