Ratos: Johan Wall ny VD för Bisnode


            
Johan Wall har utsetts till ny VD för Ratos dotterbolag Bisnode. Han
kommer närmast från posten som VD för börsnoterade mjukvaru- och
konsultbolaget Enea.

Johan Wall, född 1964, är civilingenjör från Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm och har varit visiting scholar vid Stanford
University i Palo Alto. Johan har erfarenhet som forskare inom
internet-området under fyra år vid Verizon Communications i Boston
och var grundare till svenska internetkonsulten Netsolutions. Johan
har haft ledande befattningar bl a som VD för Framfab och är sedan
2004 VD för Enea.

- En gedigen entreprenörsbakgrund i kombination med erfarenhet som VD
för större organisationer gör Johan till en mycket lämplig VD för
Bisnode. Därutöver har Johan en lång teoretisk och praktisk
erfarenhet av Internet och digital affärsverksamhet. Vi i styrelsen
är övertygade om att Johan tillsammans med ledningsgruppen har goda
förutsättningar att fortsätta utveckla Bisnode i den pågående
europeiska expansionen, säger styrelseordförande och tf VD i Bisnode,
Håkan Ramsin.

Johan Wall efterträder Lars Save som avgick som VD i februari i år.
Styrelseordförande Håkan Ramsin har sedan februari varit tf VD för
Bisnode.

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital
affärsinformation med tjänster inom marknads-, kredit- och
produktinformation. Ratos blev huvudägare i Bisnode 2005 då Ratos
intressebolag Infodata fusionerades med Bonnier Affärsinformation.
Bolaget har sedan dess stärkt sin ledande europeiska marknadsposition
genom ett tjugotal strategiska förvärv i Europa. Omsättningen uppgick
2007 till 3 899 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) till 580 Mkr.
Bolaget har cirka 3 000 anställda.

Ratos ägarandel i Bisnode uppgår till 70%.

För ytterligare information:
Bo Jungner, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Johan Wall, 08-507 140 00
Håkan Ramsin, Styrelseordförande Bisnode, 070-590 16 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - juni 2008  22 augusti 2008
Delårsrapport januari - september 2008  7 november 2008

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över
tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla
och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en
unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det
redovisade egna kapitalet uppgår till ca 12 miljarder kronor och
börsvärdet till ca 33 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH
Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB,
EuroMaint, GS-Hydro, Haglöfs, HL Display, HÅG/RH/RBM, Hägglunds
Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medifiq Healthcare, Superfos och
Övriga innehav.

Prenumerera

Dokument & länkar