Ratos: Ratos årsredovisning 2017

Report this content


Pressmeddelande 28 mars 2018

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 09.00 CET.

Ratos årsredovisning för 2017, på svenska och engelska, finns nu tillgänglig på www.ratos.se i pdf-format.

Årsredovisningen i tryckt format kan även beställas på www.ratos.se.


För ytterligare information:
Helene Gustafsson, IR-och presschef, tel: 08-700 17 98, email: helene.gustafsson@ratos.se


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-mars 2018                      3 maj 2018
Årsstämma 2018                                               3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                        17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018             25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 13 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 700 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar