Ratos: Ratos formar ny ledningsgrupp

Report this content

Pressmeddelande 28 mars 2018

Ratos har, för att anpassa bolaget till nästa fas, genomfört förändringar i bolagets ledningsgrupp och investeringsorganisation. Förändringarna innebär att totalt fem personer lämnar sina anställningar på Ratos.

Ratos ledningsgrupp kommer framöver att bestå av:

Jonas Wiström, VD
Helene Gustafsson, IR- och presschef
Robin Molvin, Vice President
Anders Slettengren, Vice President
Magnus Stephensen, Chefsjurist
Carina Strid, Ekonomichef

I samband med ledningsförändringarna lämnar Mikael Norlander, Senior Investment Director, och Lars Johansson, Senior Investment Director, båda tidigare medlemmar av Ratos ledningsgrupp, sina respektive jobb på Ratos.

-  Jag ser fram emot att arbeta vidare med Ratos utveckling och samtidigt vill jag rikta ett stort tack till Mikael Norlander och Lars Johansson som båda under sin tid på Ratos bidragit med stora värden. Mikael genom att under många år gjort ett förtjänstfullt arbete i flera av våra portföljbolag inklusive den framgångsrika utvecklingen och börsnoteringen av Arcus, försäljningen av Haglöfs samt de senaste årens transformation av Bisnode. Lars inledde, som tillförordnad VD i Ratos, den omstrukturering som nu pågår samt har varit viktig i den förändring av bolagsportföljen som genomförts de sista åren, säger Ratos VD Jonas Wiström.

Ratos investeringsorganisation består efter organisationsförändringarna av nio personer.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR-och presschef, 08-700 17 98


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-mars 2018                     3 maj 2018
Årsstämma 2018                                              3 maj 2018
Delårsrapport januari-juni 2018                       17 augusti 2018
Delårsrapport januari-september 2018            25 oktober 2018


Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 13 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 700 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar