• news.cision.com/
 • Ratos AB/
 • Ratos AB: Fortsatt förbättrade resultat i bolagen, stark orderingång och nya förvärv

Ratos AB: Fortsatt förbättrade resultat i bolagen, stark orderingång och nya förvärv

Report this content

Kvartal 3 2021
Utveckling Ratoskoncernen

 • Justerat1) rörelseresultat från kvarvarande verksamhet uppgick till 356 MSEK (318)
 • Justerat1) resultat för perioden uppgick till 208 MSEK (119)
 • Resultatet påverkades av en orealiserad förlust om 149 MSEK i samband med omvärdering av aktier i Dun & Bradstreet Holding Inc.
 • Rörelseresultat från kvarvarande verksamhet uppgick till 208 MSEK (318)
 • Periodens resultat uppgick till 60 MSEK (119)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,04 SEK (0,31)

Utveckling Ratos bolagsgrupp, justerat för Ratos ägarandelar

 • EBITA uppgick till 360 MSEK (426). I föregående års resultat ingick det avyttrade Bisnode med 76 MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 5 560 MSEK (5 577). Organiskt ökade nettoomsättningen med 2%
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till -56 MSEK (205). Kassaflödet påverkades av en planerad lageruppbyggnad i affärsområdet Consumer

Väsentliga händelser under perioden

 • 16 juli förvärvade KVD bolaget Forsbergs Fritidscenter som är Nordens största husbilsåterförsäljare.
 • 1 september förvärvade HL Display bolaget Display Italia som är Italiens ledande leverantör av butikskommunikationslösningar till dagligvaruhandeln i Europa.

1) Justerat för omvärdering av noterade aktier.

”EBITA i bolagsgruppen fortsatte att förbättras (hänsyn tagen till avyttringen av Bisnode) trots betydande utmaningar i vår omvärld med exempelvis materialförsörjning. Hälften av bolagen ökade sin EBITA med närmare 60% eller mer, och nio av tolv bolag redovisade en högre EBITA än föregående år. Under kvartalet genomfördes två förvärv som på årsbasis sammantaget tillför drygt 1 miljard SEK i omsättning. Koncernens resultat påverkades av orealiserade förluster i Dun & Bradstreet aktien på 149 MSEK”.

Jonas Wiström, VD och koncernchef, Ratos

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 09.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Ratos webbplats, www.ratos.com

Länk till audiocast: https://financialhearings.com/event/14007

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 333 300 9271
SE: +46 8 505 583 54
US: +1 646 722 4902

Representanter för media är välkomna att kontakta Kommunikationschef Josefine Uppling vid intervjuförfrågningar.

Stockholm den 25 oktober 2021
Jonas Wiström
VD och koncernchef

För ytterligare information, besök www.ratos.com eller kontakta:
Josefine Uppling, Kommunikations- och hållbarhetschef
076-114 54 21
josefine.uppling@ratos.com

Jonas Ågrup, CFO
08-700 17 00

Jonas Wiström, VD och koncernchef
08-700 17 00

 

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl. 07:00 CEST.

Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar