Ratos delårsrapport publiceras 26 augusti

Report this content
Delårsrapport för januari till juni 2002 släpps kring lunchtid måndagen den 26 augusti.


En inspelad intervju med VD Arne Karlsson med anledning av rapporten finns efter offentliggörandet på Ratos hemsida www.ratos.se


Kommentarer till rapporten och möjlighet till frågor ges vid den telefonkonferens på telefonnummer +44 20 8781 0597 som hålls klockan 15.00 den 26 augusti. OH-bilder som stöd till telefonkonferensen kommer efter rapportens offentliggörande finnas tillgänglig på www.ratos.se. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.


Tisdagen den 27 augusti presenteras Ratos och delårsrapporten av Arne Karlsson vid ett frukostmöte för institutionella investerare anordnat av Nordea Securities samt vid en lunch arrangerad av Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF).


Kommande rapporttillfällen för Ratos 2002 och 2003 är:


Januari - september 2002        13 november 2002
Bokslutskommuniké 2002-08-06       21 februari 2003
Bolagsstämma 2003        9 april 2003
Januari - mars 2003         12 maj 2003
Januari - juni 2003         27 augusti 2003
Januari - september 2003        12 november 2003


  
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till drygt 8 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Giga Consulting, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Q-Labs, Superfos och Telia Overseas.
 

Prenumerera