Ratos förvärvar 63 % av Vestia Construction Group

Report this content

Ratos förvärvar 63% av byggföretaget Vestia Construction Group (”Vestia”) som är verksamt på den expansiva Göteborgsmarknaden. Vestia har under de senaste fem åren uppvisat en genomsnittlig årlig tillväxt om 40% med en justerad EBITA-marginal om 6% under det senaste räkenskapsåret 2019/2020. Innevarande räkenskapsår beräknas Vestia omsätta ca 750 MSEK.

”Förvärvet av Vestia utgör ett bra komplement till vårt befintliga byggbolag HENT, både geografiskt och kompetensmässigt. Bolaget har en stark kundorienterad kultur och en transparent affärsmodell som skapar stor trygghet för kunden. Vi är glada över att ledning och nyckelpersoner, som äger 37% av bolaget efter transaktionen, väljer att utveckla Vestia vidare tillsammans med oss på Ratos”, säger Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef för Construction & Services på Ratos.

Vestia arbetar enligt en så kallad ”partneringmodell”, där arbetet följs upp utifrån en överenskommen målbudget och där Vestia erhåller löpande kostnadsersättning samt ett förutbestämt arvode. Kunden och Vestia arbetar transparent och fattar alla avgörande beslut gemensamt för att uppnå bästa totalekonomi och ett effektivt genomförande. Processen skapar stor trygghet för alla parter, de finansiella riskerna minimeras och projekten levereras med hög kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar.

”Vi har sedan en tid sökt efter en ny huvudägare som kan vara en aktiv part i bolagets fortsatta tillväxt och vi är mycket nöjda över att det blev Ratos. Nu kommer vi in i en bolagsgrupp med djup förankring och kunskap inom bygg och byggrelaterat. Vi är övertygade om att vi kan hitta mjuka synergier med våra nya systerbolag på Ratos, t.ex. byggbolaget HENT där vi kan utbyta erfarenheter och kanske även samarbeta i utvalda projekt”, säger Christian Wieland, VD på Vestia Construction Group.

Ratos förvärvar 63% av aktierna i Vestia, varav merparten från två icke-operativa ägare som säljer alla sina aktier. Ledning och övriga nyckelpersoner i Vestia bibehåller merparten av sitt ägande.

VD Christian Wieland och ledningen i Vestia kommer fortsätta i sina nuvarande positioner. Vestia kommer att drivas som ett självständigt bolag inom Ratos.

Förvärvet har marginell påverkan på Ratos nettoskuldsättningsgrad och finansieras med egna medel. Affären är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef Construction & Services
08-700 17 00

Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 11 bolag uppdelade i tre affärsområden; Construction & Services,  Consumer & Technology och Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 33 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar