Ratos miljardförvärvar inom infrastrukturunderhåll

Report this content

Ratos har tecknat avtal om att förvärva 75% av aktierna i Presis Infra, en ledande norsk underhållskoncern inom samhällskritisk transportinfrastruktur. Genom förvärvet etablerar Ratos en plattform inom en växande och stabil marknad som man sedan en tid sökt exponering mot. Under de senaste tolv månaderna per september 2021 omsatte Presis Infra MNOK 1 696 med en EBITA på MNOK 238. Köpeskillingen på skuldfri basis för 100% av bolaget uppgår till 2,6 miljarder NOK.

”Service och underhåll av samhällskritisk infrastruktur är en attraktiv och växande nisch som Ratos sedan en tid sökt exponering mot. Presis Infra har utmärkta förutsättningar för fortsatt organisk samt förvärvsdriven expansion inom nuvarande och nya angränsande infrastruktursegment och till nya geografiska marknader”, säger Christian Johansson Gebauer, President Business Area Construction & Services på Ratos.

Presis Infra har marknadsledande marginaler, växer snabbt och är idag näst störst på den norska marknaden för tjänster inom transportinfrastruktur som väg- och tunnelunderhåll, drift och underhåll av färjekajer och bergssäkring. Bolaget har 14% EBITA-marginal och har uppvisat 12% årlig organisk tillväxt sedan 2018.

”Med förvärvet av Presis Infra har Ratos säkrat ett majoritetsägande i Nordens mest lönsamma aktör inom underhåll av transportinfrastruktur. Vi är imponerade av Presis Infras kultur, operationella effektivitet, kundfokus och decentraliserade bolagsstyrning som ligger till grund för bolagets branschledande lönsamhet. Att nuvarande huvudägaren KB Gruppen väljer att återinvestera med ett ägande på 25% är mycket positivt och vi ser fram emot ett gott samarbete”, fortsätter Christian Johansson Gebauer.

”Presis Infra har etablerat en stark position med klart ledande lönsamhet på den norska marknaden. Med Ratos som ny huvudägare kan vi ta nästa steg i vår tillväxtresa och vi ser stora möjligheter att ta vår affärsmodell till nya geografier och segment, till exempel den svenska marknaden för vägunderhåll som liknar den i Norge”, säger Eivind Iden, VD på Presis Infra.

Finansiering av förvärvet samt värdering och påverkan på Ratos
Under perioden 1 oktober 2020 till och med 30 september 2021 omsatte Presis Infra MNOK 1 696 med en EBITA på MNOK 238. Köpeskillingen på skuldfri basis (Enterprise Value) uppgår till MNOK 2 600 för 100% av aktierna, vilket motsvarar en EV/EBITA-multipel på 10,9x för perioden oktober 2020 till och med september 2021. Förvärvet finansieras av Ratos egna medel och bankfinansiering.

För Ratos bolagsgrupp motsvarar förvärvet proforma drygt 5% ökad omsättning och drygt 9% ökad EBITA för perioden oktober 2020 till och med september 2021. Skuldsättningen proforma per september 2021 för Ratos bolagsgrupp ökar till 0,3x EBITDA. Uppgörelsen med nuvarande huvudägare KB Gruppen innehåller en skrivning där endera parten från och med tre år efter transaktionens genomförande kan begära att Ratos förvärvar de 25% i Presis Infra som KB Gruppen återinvesterar i samband med transaktionen.

”Förvärvet är en bra affär för Ratos och passar väl in i Ratos strategi att förvärva bolag som är eller kan bli marknadsledande, har en ledande lönsamhet, starka kassaflöden, och en decentraliserad struktur. Genom förvärvet av Presis Infra tar vi ett steg till mot våra finansiella mål för 2025. Inklusive förvärvet av Presis Infra har Ratosgruppen hittills i år gjort förvärv som tillsammans omsätter ca 3,6 miljarder SEK”, säger Jonas Wiström, VD & koncernchef på Ratos.

Villkor för transaktionen
Förvärvet, som är villkorat av sedvanlig konkurrensprövning, beräknas slutföras i december 2021.

För ytterligare information:
Jonas Wiström, VD & koncernchef, Ratos
+46 8 700 17 00

Christian Johansson Gebauer, President Business Area Construction & Services, Ratos
+46 8 700 17 00

Tore Thorstensen, Styrelseordförande, KB Gruppen AS
+47 913 18 160

Eivind Iden, VD, Presis Infra
eivind.iden@presisvegdrift.no

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 08:00 CET.

Om Ratos:
Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar