Ratos ökar ägarandelen i Jøtul

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
     handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Ratos har tecknat avtal om att förvärva Accent Equity 2003 fondens aktier i
Jøtul och ökar därmed ägarandelen från 61% till 93%. Köpeskillingen uppgår till
12 MNOK (cirka 13 Mkr). Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters
godkännande och förväntas slutföras i juli.

Norska Jøtul är en av Europas största tillverkare av braskaminer med
tillverkning i Norge, Danmark, Frankrike, Polen och USA. Företaget har anor från
1853 och produkterna säljs globalt, främst genom specialbutiker men även på
"gör-det-själv"-marknaden. 2012 omsatte Jøtul 913 Mkr och rörelseresultatet
(EBITA) uppgick till -52 Mkr. Ratos har varit ägare i Jøtul sedan 2006.


För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 00Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - juni 2013      15 augusti 2013

Delårsrapport januari - september 2013 8 november 2013


Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora till stora nordiska onoterade
bolag. Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display,
Inwido, Jøtul, KVD Kvarndammen, Mobile Climate Control, Nebula, Nordic Cinema
Group och SB Seating. Ratos är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och börsvärdet
uppgår till ca 16 miljarder kronor.


Prenumerera

Dokument & länkar