• news.cision.com/
  • Ratos AB/
  • Ratosbolaget Vestia Construction Group tilldelas nytt partneringprojekt med beräknad budget på 250 MSEK i Kungälvs kommun

Ratosbolaget Vestia Construction Group tilldelas nytt partneringprojekt med beräknad budget på 250 MSEK i Kungälvs kommun

Report this content

Vestia Construction Group (Vestia), som är en del av SSEA Group, ska, i partnering med Kungälvs kommun, renovera, bygga om och bygga till Ytterbyskolan i centrala Ytterby. Projektet kommer leda till att skolan får inkluderande, effektiva lokaler anpassade för modern undervisning i en kommun med växande invånarantal. Projektet omfattar cirka 11 000 kvm med en bedömd budget på 250 MSEK.

Projekteringsarbetet inleds efter sommaren 2023 och produktionen startar successivt under hösten. Projektet ska vara färdigt vid årsskiftet 2025/2026. Ytterbyskolans äldsta del byggdes 1952 och idag har skolan 600 elever i årskurs 7-9. När om- och tillbyggnaden är färdig kan skolan ta emot drygt 700 elever.

Vestia har stor erfarenhet av partnering i skolprojekt där verksamheten pågår under byggnationen. Renoveringen och ombyggnaden kommer att ske etappvis. Berörda klasser flyttas temporärt och får undervisning i modulbyggnader på skolområdet.

”Byggnation och underhåll av samhällsviktiga fastigheter som skolor sker även i svagare konjunktur, SSEA Group och Vestias expertis och nisch är extra intressant i det hänseendet. Det i kombination med deras erkänt effektiva och förtroendeskapande partneringmodell gör att framtiden är väldigt ljus för bolaget, även i en marknad med osäkra utsikter för exempelvis bostadsbyggande. Vi är glada över ytterligare ett fint kontrakt”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i SSEA Group och President, Business Area Construction & Services, Ratos.

”Jag är stolt över att vi fått förtroendet att utveckla Ytterbyskolan tillsammans med Kungälvs kommun. Även om Göteborg med omnejd är hemmamarknad för oss är detta en ny beställare. Stora, komplexa skolprojekt som innebär om- och tillbyggnad med pågående verksamhet är något som alla i Vestiateamet har gedigen erfarenhet av. Vi ser verkligen fram emot att kroka arm med Kungälvs kommuns kompetenta gäng. Tillsammans ska vi leverera en hållbar undervisningsmiljö med sikte på framtiden”, säger Christian Wieland, vd, SSEA Group.


För mer information, vänligen kontakta:
Josefine Uppling, VP Communication, Ratos, +46 76 114 54 21
Christian Wieland, vd, SSEA Group, +46 70 654 09 30


Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 16 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp (rullande 12 månader) uppgår till cirka SEK 32 miljarder. Vår affärsidé är att äga och utveckla bolag som är eller kan bli marknadsledande. Vi har en tydlig företagskultur och strategi – allt vi gör bygger på våra kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Människor och ledarskap samt kultur och värderingar är i fokus.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar