Exceed-försäljning verkställs

Exceed-försäljning verkställs Samtliga villkor för försäljningen av Ratos dotterbolag Exceed till branschkollegan Wilson Logistics är nu uppfyllda. Affären, som innebär en exitvinst om ca 90 Mkr för Ratos, genomförs därmed som planerat. Försäljningssumman uppgår, som tidigare meddelats, till ca 160 Mkr. I samband med ägarbytet löser Exceed en skuld till Ratos om 10 Mkr varför likviditetseffekten för Ratos blir ca 170 Mkr. Exceeds strategi har varit att bygga en ledande nordisk aktör inom flyg- och sjöfrakt. Trots att både Exceed och Wilson, speciellt i Sverige, är starka på marknaden så har de gemensamma analyser som föregått affären visat att bolagen i högre grad kompletterar än dubblerar varandra. Således är affären logisk ur båda företagens perspektiv. För ytterligare information: Arne Karlsson, VD Ratos, 08 700 17 00 Kommande informationstillfällen från Ratos 2002: Delårsrapport jan-juni 26 augusti Delårsrapport jan-sept 13 november Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Kronans Droghandel, Lindab, Martinsson, Q- Labs, Superfos, Telia Overseas och Yarrow. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00660/wkr0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar