Ny VD i Atle Industri

Report this content

Ny VD i Atle Industri Under september tillträder Hans Åke Norås posten som VD i Atle Industri - ett av de större innehaven i private equity-företaget Ratos portfölj. Hans Åke Norås har en gedigen erfarenhet av att arbeta med företag utifrån ett ägarperspektiv. Som konsult åt Atle-gruppen har han under de senaste åren lett ett antal "turn-around" uppdrag. Under 1990-talet arbetade Norås inom Securum-koncernen och ansvarade där för koncernens rekonstruktion och avyttring av ett antal handels- och industriföretag. Tidigare har han även arbetat inom SSAB och som VD för Leksells AB. Norås efterträder Bo Ulván som går i pension. - Uppdraget som VD i Atle Industri ligger väl i linje med mina tidigare uppdrag, säger Hans Åke Norås. Jag har ett tydligt mandat från koncernens ägare att tillsammans med företagsledarna inom Atle Industri- gruppen skapa nya värden. Atle Industri, som ägs av Ratos till 50%, består av en portfölj av 15 företag verksamma inom handel, verkstadsindustri, avfallshantering och IT/Teknologi. Bland bolagen finns AKA Tempcold (distribuerar kylprodukter), Näsström (grossist hydraulikprodukter), Moving (materialhanteringssystem), Nordhydraulic (hydraulventiler), Elpress (elektriska kontaktdon), Pressmaster Tool (press-verktyg) och Envac Centralsug (system för avfallshantering). Under 2001 omsatte gruppen ca 2,4 mdr kr och visade en förlust före skatt om 28 Mkr. Åtgärdsprogram vilka förväntas ge resultat under innevarande år har införts i fler av bolagen. För ytterligare information: Hans Åke Norås, tillträdande VD Atle Industri, 070 328 02 80 Thomas Mossberg, Senior Investment Manager och vVD Ratos, 08 700 17 00 Kommande informationstillfällen från Ratos 2002 och 2003: Januari - juni 2002 26 augusti 2002 Januari - september 2002 13 november 2002 Bokslutskommuniké 2002 21 februari 2003 Bolagsstämma 2003 9 april 2003 Januari - mars 2003 12 maj 2003 Januari - juni 2003 27 augusti 2003 Januari - september 2003 12 november 2003 Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till drygt 8 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Giga Consulting, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Q-Labs, Superfos och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00250/wkr0002.pdf

Dokument & länkar