Ratos delårsrapport publiceras 26 augusti

Report this content

Ratos delårsrapport publiceras 26 augusti Delårsrapport för januari till juni 2002 släpps kring lunchtid måndagen den 26 augusti. En inspelad intervju med VD Arne Karlsson med anledning av rapporten finns efter offentliggörandet på Ratos hemsida www.ratos.se Kommentarer till rapporten och möjlighet till frågor ges vid den telefonkonferens på telefonnummer +44 20 8781 0597 som hålls klockan 15.00 den 26 augusti. OH-bilder som stöd till telefonkonferensen kommer efter rapportens offentliggörande finnas tillgänglig på www.ratos.se. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. Tisdagen den 27 augusti presenteras Ratos och delårsrapporten av Arne Karlsson vid ett frukostmöte för institutionella investerare anordnat av Nordea Securities samt vid en lunch arrangerad av Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF). Kommande rapporttillfällen för Ratos 2002 och 2003 är: Januari - september 2002 13 november 2002 Bokslutskommuniké 2002-08-06 21 februari 2003 Bolagsstämma 2003 9 april 2003 Januari - mars 2003 12 maj 2003 Januari - juni 2003 27 augusti 2003 Januari - september 2003 12 november 2003 Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till drygt 8 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Giga Consulting, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Q-Labs, Superfos och Telia Overseas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar