Yarrow avyttrar del av verksamhet - byter namn till Giga

Yarrow avyttrar del av verksamhet - byter namn till Giga Ratos intressebolag Yarrow har överlåtit sin verksamhet inom applikationsförvaltning och utveckling till ledningspersonalen. Överlåtelsen innebär att den kvarvarande verksamheten renodlas mot IT- infrastruktur och får namnet Giga. Den överlåtna verksamheten, som kommer att bibehålla namnet Yarrow, omsatte under första halvåret 2002 ca 26 Mkr och har 62 personer anställda. Överlåtelsen innebär en reaförlust för nya Giga på cirka 17 Mkr. VD i den kvarvarande verksamheten är Olle Schmidt som sedan tidigare är VD för Yarrows verksamhet inom infrastruktur. Giga har 50 personer anställda och en årsomsättning på cirka 50 Mkr. 2001 gjorde nya Giga en vinst före skatt på 1 Mkr. Ratos ägarandel i det nya Giga är 41 %. För ytterligare information: Arne Karlsson, VD Ratos, 08 700 17 00 Kommande informationstillfällen från Ratos 2002: Delårsrapport jan-juni 26 augusti Delårsrapport jan-sept 13 november Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Capona, Dahl, DataVis, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Q-Labs, Superfos, Telia Overseas och Yarrow. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00560/wkr0002.pdf

Om oss

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag och noteras på Attract 40-listan på Stockholmsbörsen. Det redovisade substansvärdet uppgår till knappt 9 miljarder kronor.

Dokument & länkar