Medicinska åldersbedömningar - metoder och tillvägagångssätt

I mitten av maj fick Rättsmedicinalverket, RMV, regeringens uppdrag att skyndsamt utföra medicinska åldersbedömningar i asylärenden och utveckla vår förmåga i brottmål.

Hur ska arbetet genomföras? När kommer bedömningarna igång? Vilka metoder ska användas och hur säkra är dessa? RMV bjuder in till pressfrukost på temat medicinska åldersbedömningar, där vi bland annat berättar om metodval och tillvägagångssätt utifrån uppdraget.

Tid: Fredag 9 september 8.30-9.30 Frukost serveras från 8.00
Plats: Ledningskansliet Stockholm, Klarabergsviadukten 90, uppgång D, 7 trappor
Medverkande: Monica Rodrigo, generaldirektör, Ann Lemne, projektledare medicinska åldersbedömningar, Elias Palm, metodansvarig medicinska åldersbedömningar.
Presskontakt: Helena Norman 070-183 67 24

Osa senast torsdag 8 september till kommunikation@rmv.se

Välkommen!

Taggar:

Dokument & länkar