Rättsmedicinalverket bjuder in till presskonferens om medicinska åldersbedömningar

I mitten av maj 2016 fick Rättsmedicinalverket, RMV, regeringens uppdrag att skyndsamt utföra medicinska åldersbedömningar i asylärenden och utveckla vår förmåga i brottmål.

Rättsmedicinalverket följer den vetenskapliga utvecklingen på området. Vi har fortlöpande kontakter med experter inom fältet och gör regelbundna kvalitetsuppföljningar av vårt arbete. Vid behov omprövar och ändrar vi såväl metoder som utlåtanden för medicinska åldersbedömningar.

På presskonferensen redogör vi för vårt arbete med medicinska åldersbedömningar och presenterar resultatet från vår senaste kvalitetsuppföljning.

Tid: Torsdag 18 januari 8.30-9.30

Plats: Huvudkontoret Stockholm, Klarabergsviadukten 90, uppgång D, 6 trappor

Medverkande: Monica Rodrigo, generaldirektör, Elias Palm, överläkare i rättsmedicin, Petra Almqvist, överläkare i rättsmedicin, medicine doktor, Carl Johan Wingren, specialistläkare i rättsmedicin, docent.

Presskontakt:

Helena Norman 070-183 67 24

Johan Göransson 072-599 04 81

Osa senast onsdag 17 januari till kommunikation@rmv.se

Medtag pressleg.

 

Prenumerera