Analysguiden: Första ordern på plats

Report this content

Raytelligence radarsensor mäter patientens vitalparametrar (andning, puls och rörelsemönster). Det molnbaserade sensor-systemet EaZenseTM är kostnadsbesparande i vården av äldre. Ett samarbete med ett globalt tyskt sensorbolag kan ge större volymer. Andra möjligheter finns i Japan samt Nederländerna mm.

Raytelligence radarsensor sänder ut radarimpulser i 60 GHz-ISM-bandet och mäter patientens vitalparametrar med mycket god noggrannhet. Mätdata överförs via molnet till brukarens mobiltelefon eller Ipad. Sensorn tål även smutsiga och mindre belysta miljöer till följd av radarteknologin och dess inbyggda linssystem. Den första generationens produkt började utvecklas år 2015. Nästa generations radarsensor lanseras nu i oktober 2019 med en förlängd räckvidd. Bolagets produkt intresserar förutom vården även kriminalvården och industrin. Den första ordern kom i oktober från Sensapp i Göteborg med sensorer till ett värde av 20 000 kronor. 

Raytelligence ska slå sig in på en marknad som i ena ändan utgörs av traditionella, relativt billiga telefonibaserade trygghetslarm och enkla IR- och ultraljusbaserade rörelsedetektorer samt i andra ändan mer definieras av mer komplex kamera-övervak­ning och system med multipla sensorer. Vi bedömer att Raytelligence behöver investera betyd­ande belopp inom produktutveckling kring AI-funktionalitet.

Raytelligence genomför nu en till 60 procent garanterad nyemission om 10,8 miljoner kronor till villkor 1 ny aktie för 2,60 kronor för två gamla. I vår kassaflödes-beräkning har vi antagit 40 procent bruttomarginal och drygt 20 procent rörelsemarginal på tillkommande intäkter i vår kassaflödesvärdering. Vi har också justerat upp vår intäktsprognos med 20 procent år 2021 samt med 30 procent år 2022, vilket vi tycker kan motiveras med att potentialen är stor inte minst med det tyska sensorbolaget.  Vi kommer fram till en motiverad kurs om 4,67 kr (tidigare 4,58 kronor) per aktie.  Risken är fortsatt hög då verksamheten befinner sig i en tidig fas.

Läs hela analysen på Analysguiden

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.