Amerikanska domstolar utrustas med ReadSofts FORMS produkt

Report this content

Amerikanska domstolar utrustas med ReadSofts FORMS produkt ReadSoft har bildat partnerskap med Judicial Systems Inc. för att erbjuda amerikanska domstolar smidiga datafångst-lösningar. Partnern Judicial Systems har nu genomfört de första installationerna av FORMS i samverkan med sin produkt Jury 2000Plus(TM) och har därmed genererat intäkter på drygt 1 Mkr för ReadSoft. Inom det närmaste året kommer man att sälja ReadSofts produkt för lika mycket till. Judicial Systems, Inc. är sedan 1982 den ledande nationella leverantören av programvaror för användning inom det amerikanska rättsväsendet och vid jurytillsättningar. Redan tidigt var drivkraften att erbjuda kunder datasystem som gav fördelar med hjälp av automatisk datafångst. Den målsättningen har uppfyllts med hjälp av FORMS som läser, tolkar och verifierar dokument om jurytillsättningar och utbetalningar till de personer som engageras inom jurysystemet i USA. - Arbetssätt och kvalitet har dramatiskt förbättrats när det gäller att hantera information med automatisk datafångst. Tidigare innebar den manuella inläsningen en onödigt hög felprocent. Genom att arbeta tillsammans med ReadSoft har vi skaffat oss ett klart övertag gentemot konkurrenterna, säger Gary Dower, VD på Judicial Systems Inc. ReadSofts VD Jan Andersson är mycket nöjd med det växande samarbetet: - Stabilitet och kunnande hos våra partner banar i sin tur väg för våra produkter att penetrera nya marknadssegment och därmed kan vi erbjuda kostnadsbesparingar för fler slutanvändare. Vårt partnerskap med Judicial Systems är ett typiskt exempel på en lyckad strategi där två företags teknologier tillsammans vinner framgång på marknaden, avslutar ReadSofts VD Jan Andersson. För mer information kontakta: ReadSoft AB Jan Andersson, VD ReadSoft, Tel: 0708 - 37 66 00 eller Olof Engvall, Informationschef Tel: 0708 - 37 66 70 E-mail: olof.engvall@readsoft.com För mer information vänligen besök: www.readsoft.com ReadSoft är världsledande på automatisk datafångst. Vi tillverkar programvara för automatisk registrering och tolkning av data på blanketter, formulär och fakturor. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med tolv dotterbolag i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Spanien, England, USA, Mexico, Chile, Brasilien och Australien. Under år 2001 omsatte ReadSoft 296 MSEK. 2001 utsåg tidningen Veckans Affärer ReadSoft till "Årets IT- Företag 2001". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/14/20020814BIT00450/wkr0002.pdf

Dokument & länkar