ReadSoft AB introducerar XBOUND-uppdatering för Windows 8 användare

ReadSoft AB meddelade idag att man kommer att lansera nästa generation av sin XBOUND-plattform med ett speciellt nytt verktyg för Windows 8 och Windows RT, Microsofts senaste version av deras marknadsledande operativsystem Windows.

ReadSofts ledande lösning och plattform för automatisering av affärsprocesser (Business Process Automation), XBOUND, digitaliserar hela ditt informationsflöde – oavsett hur dokumenten anländer, vilka system de ska till eller vilken volym som ska hanteras. XBOUND hjälper dig att automatiskt ta emot, klassificera, validera och indexera inkommande information. Informationen skickas till rätt person för hantering i rätt system. Med övervakning och spårbarhet i realtid har du total kontroll över hela processen.

-ReadSoft är glada över att kunna informera om den kommande tillgängligheten av vår ”Mobile Monitor” som kommer att vara en del av XBOUND (3.7) för Windows Store, säger Susanne Richter-Wills, Product Manager för ReadSofts XBOUND Solutions. Vi är övertygade om att den tilltalande nya designen som är ansluten till molntjänster och som har en bra hårdvara med en stabil grund från Windows 8, kommer att ge en bra upplevelse för våra XBOUND-användare. Windows 8 ger oss en kraftfull plattform för att kunna leverera mer funktionalitet till våra användare samtidigt som den höga säkerheten bibehålls, vilket våra kunder förväntar sig, avslutar Richter-Wills. 

-App-utvecklare som använder Microsoft har alltid tillhandahållit en stor funktionalitet och ett stort värde för våra gemensamma kunder, och Windows 8 ger dem en plattform för att kunna fortsätta att leverera, säger John Richards, Senior Director, Windows Business Development. Den nya versionen av Windows ger våra app-utvecklare ett försprång gentemot konkurrenterna och våra gemensamma kunder en flexibilitet och valfrihet, avslutar Richards.


Detta är en förkortad översatt version av det engelska originalpressmeddelandet som ni finner här

#########


Produkter eller namn på tjänster som nämns häri är varumärken som tillhör respektive ägare.


ReadSoft kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2013 klockan 10.00 (CET).


För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                          
Johan Holmqvist, Vice President, Corporate Communications
Tel: +46 708 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 
Susanne Richter-Wills, Product Manager, XBOUND Solutions
Tel: +49 409 4 36 82 00
E-mail: susanne.richter-wills@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com

Taggar:

Dokument & länkar