ReadSoft ansöker om avnotering

Styrelsen för ReadSoft AB (publ) (Bolaget) har beslutat att ansöka om avnotering av ReadSofts B-aktie från NASDAQ OMX Stockholm. Sista dag för handel i aktien kommer att meddelas efter att ReadSoft erhållit bekräftelse om detta från NASDAQ OMX Stockholm. 
 

Den 8 september meddelade Lexmark International Technology S.A. (Lexmark International Technology) att det offentliga erbjudandet (Erbjudandet) till aktieägarna i ReadSoft AB hade accepterats i sådan utsträckning att Lexmark International Technology innehar 97,54 procent av aktierna och 98,18 procent av rösterna i ReadSoft. Lexmark International Technology meddelade även att man avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget. 

Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen i ReadSoft att det inte längre är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har därför beslutat att ansöka om avnotering av ReadSofts aktier från NASDAQ OMX Stockholm. Sista dag för handel i ReadSofts B-aktie vid NASDAQ OMX Stockholm kommer att meddelas snarast efter att Bolaget erhållit besked därom från NASDAQ OMX Stockholm. 


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-09-18 kl 08:00. 


 

För mer information vänligen kontakta:      

ReadSoft AB 
Göran E Larsson 
Styrelseordförande 

Tel: +46 705 65 68 69 
Johan Holmqvist, Vice President, Corporate Communications 
Tel: +46 708 37 66 77 
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com                                                               
Kristin Widjer, Vice President General Counsel   
Tel: +46 42 490 21 29 alt. +46 733 37 86 79 
E-mail: kristin.widjer@readsoft.com 

 

Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av fakturor, kundordrar, avtal och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad dokumenthantering, installerad hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och e-faktura är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från SAP och Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer information, besök www.readsoft.se.

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar