ReadSoft lanserar den senaste versionen av PROCESSIT på den internationella konferensen COLLABORATE 14 i Las Vegas

ReadSoft, en världsledande leverantör av finansiell processautomation och Oracle Platinum Partner, presenterar för första gången officiellt PROCESSIT 7.3.1 på COLLABORATE 14-konferensen i Las Vegas, USA, den 7-9 april 2014. 
 

PROCESSIT 7.3.1 är den senaste versionen av ReadSofts Oracle-validerade lösning. Den nya versionen ger utökade användar- och anpassningsmöjligheter och är helt integrerad med Oracle WebCenter. Deltagare på konferensen som vill veta mer om hur man uppnår den bästa möjliga processhanteringen, från ax till limpa, i Oracles E-Business Suite, välkomnas för en demonstration av den nya PROCESSIT 7.3.1 i ReadSofts monter (# 1139). 

-ReadSoft är sedan länge en Oracle Platinum Partner och vi har under denna tid skapat ett givande samarbete med Oracle-användarna runt om i världen, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Detta värdefulla samarbete gör att vi kan förfina vårt erbjudande och idag visa marknaden vår senaste Oracle-lansering, PROCESSIT 7.3.1, som är framtagen för att tillgodose de behov och önskemål som de flesta Oracle-användare har, oavsett storlek, bransch eller affärsmodell, avslutar Åkerberg. 


Detta är en förkortad och översatt version av det engelska originalpressmeddelandet som ni finner här: 


Produkter eller namn på tjänster som nämns häri är varumärken som tillhör respektive ägare.  


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-04-01 kl 14:00. 


 

För mer information vänligen kontakta: 

ReadSoft AB                                                                                                                                                                                    
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 

Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77 
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 

ReadSoft North America
Emily Toras, Marketing Manager  
Tel: +1 504 841 3205  
E-mail: emily.toras@readsoft.com   
Robert Fresneda, President ReadSoft North America / SVP ReadSoft Americas & APAC 

Tel: +1 504 841 0111 
E-mail: bob.fresneda@readsoft.com 

 

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar