ReadSoft svarar på marknadens behov av automatiserad fakturahantering för asiatiska språk och hebreiska

Företag med verksamhet i flera länder kan nu använda ReadSoft INVOICES, världens mest använda lösning för automatisk fakturahantering, till att automatiskt extrahera, validera och överföra fakturauppgifter för språk som kinesiska, japanska, hebreiska och thailändska, för att nämna några språk. 
 

När alltfler företag expanderar sin räckvidd till nya marknader runt om i världen ökar efterfrågan på automatisering av affärsprocesser och dess förmåga att skapa enhetliga och effektiva finansiella processer i en organisation. Den senaste versionen av ReadSoft INVOICES, med utvidgad språkhantering, möjliggör för företag att bredda sin finansiella verksamhet till nya tillväxtmarknader. 

Viktiga och förbättrade fördelar och möjligheter med ReadSoft INVOICES är bland annat:

  • Ökad kontroll och noggrannhet av fakturor på alla språk: Data från alla inkommande fakturor, de nya asiatiska språken inkluderade, samlas in automatiskt, extraheras, och överförs till ett befintligt ekonomisystem (ERP-system) i ett arbetsflöde. Detta eliminerar risken för felaktigheter samt sänker de kostnader som finns för att upprätthålla separata arbetsflöden.
  • Förbättrad användarupplevelse och snabbare handläggningstider: En mer intuitiv användarupplevelse gör att användarna kan få mer arbete gjort på kortare tid.
  • Förbättrad elektronisk fakturering: Snabbare och tillförlitligare ”onboarding” av leverantörer som skickar fakturor i XML, som bilder eller via e-post.

Detta är en förkortad och översatt version av det engelska originalpressmeddelandet som ni finner här:  


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-09-16 kl 09:00. 


 

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av fakturor, kundordrar, avtal och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad dokumenthantering, installerad hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och e-faktura är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från SAP och Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer information, besök www.readsoft.se.

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.

Dokument & länkar