Aktieöverlåtelse

Report this content

Gunnar Nihlen (person i ledande ställning i Real Heart) och hans hustru Gun-Britt samt deras gemensamma barn köper aktier i Real Heart AB av Frontus AB. Några nära vänner köper även aktier I Real Heart av Frontus.

Totalt antal aktier som Frontus äger före förändringen var 1 177 889 st. (8.45%) och efter förändringen 1 084 838 st. (7.7%).                                                               st

Såväl Gunnar Nihlen som Gun-Britt och deras gemensamma barn ökar därmed sina privata innehav i Real Heart.

För ytterligare information kontakta:
Azad Najar, VD
Tel: +46(0)736-673 463
E-post: 
azad.najar@realheart.se 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Prenumerera

Dokument & länkar